1. VOR gain

VOR gain không bao giờ giống nhau khi đo tại các thời điểm khác nhau. Do đó, điều quan trọng là có thể phân tích VOR gain trong các trường hợp khác nhau.

EyeSeeCam vHIT tuân thủ theo tiêu chuẩn vàng về các phép đo gain, bằng cách hiển thị và vẽ đồ thị các giá trị gain tức thì đạt được ở thời điểm 40, 60 và 80 mili giây. Việc đo ở thời điểm 60 mili giây là rất quan trọng. Bằng cách đo ở tốc độ 60 mili giây, chúng ta có thể ngăn chặn các covert/overt saccades có thể xảy ra làm sai lệch kết quả đo.

Ngoài ra, chúng ta có được các thông tin quy hồi vận tốc và các gain trung bình 0-100 mili giây. Các phép đo bổ sung này rất hữu ích khi có yếu tố sai lệch trong kết quả ghi nhận được vì các phép đo này tính giá trị trung bình.

2. Khám lâm sàng cần đo cả hai mắt.

Đo khám lâm sàng tiền đình bằng kính có gắn 1 camera ở 1 bên mắt không mang lại hiệu quả tối ưu. Thông thường, các bác sĩ cần phải đo lần lượt trên cả hai mắt. Nhu cầu này bắt nguồn từ một số tình huống có thể xảy ra.

Ví dụ, chúng ta sẽ thực hiện phép đo như thế nào đối với một bệnh nhân có mắt phải là mắt giả. Điều này cho thấy mắt phải của bệnh nhân sẽ không phù hợp để thực hiện phép đo. Tuy nhiên, một số kính đo trong hệ thống vHIT và VNG có gắn 1 camera ở 1 bên mắt và được gắn cố định vào mắt phải. Những kính loại này sẽ không thể dùng để đo cho bệnh nhân trên vì không thể được đo mắt trái là mắt khỏe mạnh duy nhất trong trường hợp này.

Một ví dụ khác có thể là một bệnh nhân có chuyển động mắt và rối loạn ở 2 mắt khác nhau. Khi đó, cả hai mắt đều bị khuyết tật, và khuyết tật ở mắt không giống nhau. Trong trường hợp này, bác sĩ lâm sàng sẽ phải thực hiện phép đo lần lượt trên cả hai mắt.
Như đã thấy trong các ví dụ trên, không phải đôi mắt của tất cả mọi người đều cùng hoạt động như một cặp đôi hoàn hảo. Do đó, kính đo cần gắn một cặp camera hoàn hảo để phân tích từng mắt.

3. Sử dụng màn hình TV để theo dõi phép đo động mắt

Phép đo động mắt có vai trò quan trọng để chẩn đoán lâm sàng đầy đủ, đặc biệt là về thần kinh. Nhưng tiếc là, phép đo thường sử dụng kích thích laser hai chấm từ một laser được gắn trên kính, điều này khá hạn chế. Tuy nhiên, việc chúng ta sử dụng màn hình ti vi lớn với nhiều tín hiệu kích thích tạo ra từ máy tính và phương thức đo động mắt được công nhận là tối ưu trong một số tài liệu nghiên cứu.

Điều này đòi hỏi khá nhiều kỹ thuật, nhưng có những lợi ích nhất định khi kết hợp giữa EyeSeeCam vHIT và VisualEyesTM cho phép đo động mắt như sau:

Thứ nhất, các kích thích do máy tính tạo ra cho phép thực hiện một chuyển động saccade ngẫu nhiên trong phạm vi ± 30 °, cho phép tạo ra một nền tảng hệ thống thần kinh với nhiều thông tin hơn là saccade cố định. Sự ngẫu nhiên là tiêu chuẩn vàng trong việc đánh giá saccade.

Thứ hai, các kích thích do máy tính tạo ra có thể được tùy chỉnh về kích thước, màu sắc và hình ảnh để phù hợp với các nhóm bệnh nhân khác nhau (trẻ em, người già, người khiếm thị, v.v.).

Thứ ba, sự kết hợp này cho phép thực hiện đúng phương pháp ức chế rung giật nhãn cầu với các kích thích optokinetic khác nhau.
Sự kết hợp này cũng cho phép đo sinusoidal smooth pursuit với dải tần số cụ thể và tiêu chí ngưỡng gain phù hợp với độ tuổi theo tần số.

Cuối cùng, phép đo gaze có thể nghiêng đến 30° về một bên, vị trí mục tiêu mong muốn để tạo ra gaze-evoked nystagmus mà không đi vào vùng động mắt cuối.

Nguồn: Shane Seiger-Eatwell, Chuyên gia truyền thông Marketing. Được đánh giá bởi Michelle Petrak, Tiến sĩ, Điện tử sinh học và Điện sinh lý vào ngày 25 tháng 9 năm 2019.

Link bài viết: https://www.interacoustics.com/news/eyeseecam-vhit-visualeyes

    Đặt hẹn đo khám