Ngày 22/06/2017, Trần Công Thành – Đại sứ thương hiệu của Trợ Thính Quang Đức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại Đại học Văn Lang, TP.HCM.

Dù thính lực không tốt, em vẫn xung phong lên trình bày đồ án và phản biện ý kiến từ Hội đồng. Dù có chút căng thẳng, em vẫn vượt qua được phần thi quan trọng.

Đại diện Công ty Quang Đức đã tới chúc mừng em Trần Công Thành. Chúc em thành công trong sự nghiệp!

 

Phút giây chuẩn bị căng thẳng trước khi lên thuyết trình

Trình bày đồ án trước Hội đồng

Đề tài của Thành là đồ án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Dù có nhiều khó khăn trong việc nghe, Thành vẫn bảo vệ thành công đề tài của mình.

Công ty Quang Đức tới chúc mừng Trần Công Thành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công.

    Đặt hẹn đo khám