Sau hơn 3 tháng cấy ốc tai điện tử Oticon Medical, bé P.T.T đã nghe hiểu tốt hơn và phát âm rõ hơn. Các bài học được bé hoàn thành rất tốt. Đây là kết quả đầy khích lệ và khả quan khi bé T. được can thiệp sớm. Trợ thính Quang Đức chúc bé học giỏi và chăm ngoan.

    Đặt hẹn đo khám