Bé MK cấy ốc tai điện tử Oticon Medical và đã bật máy vào tháng 7/2020. Hiện tại ở nhà bé rất vui và hiểu rất nhiều lời nói của mẹ. Trong clip là một trong những khoảnh khắc đáng yêu ở nhà, mẹ kêu bé ạ ba nhưng bé lại tới ạ mẹ. Bé đang tiến bộ từng ngày kể từ sau cấy. Hiện nay bé đã được gần 2 tuổi và phát triển khả năng nghe hiểu rất tốt.

    Đặt hẹn đo khám