THÍNH HỌC
TRỢ THÍNH
TIỀN ĐÌNH
HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ THÍNH HỌC
Làm sao đảm bảo các máy đo thính học của khách hàng luôn cho kết quả ổn định và chính xác suốt trong quá trình sử dụng, Công ty trợ thính Quang Đức được hai đối tác cung cấp thiết bị thính học nổi tiếng hàng đầu thế giới là INTERACOUSTICS Đan Mạch và MAICO Đức tín nhiệm và hỗ trợ đào tạo về hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế. Tháng 7/2012, Trung tâm hiệu chuẩn thiết bị thính học Công ty Trợ thính Quang Đức chính thức đi vào hoạt động từ , với bộ máy hiệu chuẩn được...

    Đặt hẹn đo khám