TẬN TÂM
Thể hiện một sự cam kết có trách nhiệm phải hoàn thành công việc, trong sự chu đáo chỉn chu ở từng công đoạn của công việc đó.
TRUNG THỰC
Hỗ trợ từng thành viên Công ty trở nên đáng tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch. Đó là sức mạnh lớn nhất giúp thuyết phục khách hàng, và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững.
CHUYÊN NGHIỆP
Chuyên môn hoá hệ thống quản lý và nghiệp vụ được cụ thể hoá một cách rõ ràng. Ứng dụng công nghệ mới và sáng tạo cải tiến không ngừng trong công việc.
TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ LỜI NÓI (AVT)
Trị liệu ngôn ngữ lời nói (Auditory Verbal Therapy) là phương pháp dạy trẻ khiếm thính nghe và nói. Trẻ sẽ dùng khả năng nghe còn lại của mình kết hợp cùng các thiết bị trợ thính như máy trợ thính, ốc tai điện tử, trợ thính đường xương, thiết bị FM... Đối với trẻ khiếm thính, thiết bị trợ thính không giúp trẻ có thể nghe và nói ngay được mà còn cần kết hợp cùng việc trị liệu ngôn ngữ, lời nói. Liệu pháp này rất quan trọng để trẻ có thể phát triển hết tiềm năng ngôn...

    Đặt hẹn đo khám