fbpx
KỶ NIỆM NGÀY ỐC TAI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ

KỶ NIỆM NGÀY ỐC TAI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ

25/2 vừa qua là ngày quốc tế ốc tai điện tử. Đây là ngày kỷ niệm ca cấy ghép ốc tai điện tử đầu tiên của thế giới tại Paris, Pháp vào năm 1957. Việc cấy ghép này không đạt thành công như mong muốn, nhưng đó là bước tiến đầu tiên có thể so […]