AA222

AA222 có đầy đủ tất cả các phép đo cần có cho một phòng khám có thể đánh giá thính lực và kiểm tra tai giữa một cách toàn diện. Đây là sự lựa chọn phù hợp cho các phòng khám mới, phòng khám có diện tích nhỏ và để đo khám lưu động.

    Đặt lịch hẹn