MA41

MA41 là máy đo thính lực độc lập với chức năng đo thính lực âm đơn, đo thính lực lời và đo ngưỡng nghe qua trường tự do.

    Đặt lịch hẹn