Bé HM sau một tháng đeo máy trợ thính Signia và học AVT tại Trợ Thính Quang Đức Nghệ An đã có thể đọc thơ và đếm số cho mẹ nghe. Bé rất tiến bộ, học giỏi và cũng rất hiếu động, hài hước. Bé nghe kém mức độ trung bình nặng và ba mẹ chọn cho bé cặp máy Signia Motion SP 7 Px ở cả 2 tai. Chúc bé HM ngày càng tiến bộ và sớm học hòa nhập nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=uDb2-sY60Ac

    Đặt hẹn đo khám