Ngày 28/7/2017, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ trợ thính Quang Đức (Hà Nội) tổ chức chương trình khám sàng lọc trước khi được tặng máy khiếm thính cho 33 đối tượng là người khuyết tật về thính giác năm 2017.

Nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ trợ thính Quang Đức khám sàng lọc cho người khiếm thính

Những người khiếm thính được các các chuyên gia của Công ty TNHH Dịch vụ trợ thính Quang Đức khám sàng lọc, đánh giá thính lực và lấy khuôn tai. Theo dự kiến, công ty sẽ phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu giáo dục trợ giúp người khiếm (CED) tổ chức trao tặng máy trợ thính cho người bị khuyết tật khiếm thính tại Vĩnh Phúc sau khi được khám sàng lọc, mỗi máy trợ thính trị giá trên 20 triệu đồng. Việc hỗ trợ máy khiếm thính góp phần giúp người khiếm thính có thể giao tiếp, đọc và thực hành các kỹ năng xã hội được thuận lợi, qua đó, từng bước giúp người khuyết tật khiếm thính tham gia học tập, hòa nhập với cộng đồng.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

    Đặt lịch hẹn