TẬP HUẤN “CHẨN ĐOÁN VÀ HỒI PHỤC RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH”

TẬP HUẤN “CHẨN ĐOÁN VÀ HỒI PHỤC RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH”

RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH hiện nay khá phổ biến, có xu hướng gia tăng ở người trẻ tuổi, người làm việc văn phòng, giới trí thức … Bệnh nhân bị rối loạn tiền đình có cơn xây xẩm, chóng mặt cấp rất dễ bị tai nạn khi di chuyển, giảm sự linh hoạt và nguy […]